ZGŁOSZENIE SZKODY

1. KROK PIERWSZY- KONTAKT Z NAMI

Mogą się Państwo skontaktować z nami na różne sposoby:

  • zadzwonić do nas pod wskazany na stronie internetowej numer telefonu
  • wysłać sms z prośbą o telefon- oddzwonimy
  • napisać emaila na adres: kontakt@legisratios.pl
  • skorzystać z formularza zgłoszeniowego udostępnionego poniżej

Nasz Przedstawiciel skontaktuje się z Państwem niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.


2. KROK DRUGI - DOSTARCZENIE SPRAWY

Dostarczyć nam swoją sprawę również mogą Państwo w dowolny i najwygodniejszy dla Państwa sposób:

  • drogą mailową
  • pocztą tradycyjną
  • lub osobiście- w siedzibie naszej firmy, w Państwa domu lub w innym wyznaczonym przez Państwa miejscu

Nasz doradca dojedzie do Państwa w wyznaczonym i dogodnym dla Państwa terminie.


3. KROK TRZECI - ANALIZA SPRAWY

Po dostarczeniu nam całej dokumentacji dotyczącej danego zdarzenia, nasz zespół specjalistów wraz z działem prawnym dokonuje BEZPŁATNEJ ANALIZY sprawy pod względem zasadności roszczeń, ustala kwotę, o jaką można się ubiegać i na tej podstawie ustalamy z Państwem podejmowanie dalszych kroków działania.


4. KROK CZWARTY - PODPISANIE UMOWY

Rozpoczęcie procedury dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wymaga podpisania pełnomocnictw oraz umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,

w której określamy procentową wysokość naszego honorarium. Umowa jasno określa nasze obowiązki oraz prawa naszych klientów.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, dlatego też wysokość honorarium jest uzależniona od danej sprawy- stopnia zaangażowania, trudności, itd.

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani zaliczek, a nasze wynagrodzenie jest naliczane w momencie uzyskania świadczenia w wysokości określonej wcześniej

w umowie o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, czyli płacą Państwo za efekty naszej pracy. 


5. KROK PIĄTY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Po uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania , kwota jest przelewana na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.
LEGIS RATIOS

Doradztwo Odszkodowawcze Sp. z o.o.

z siedzibą w Busku-Zdroju wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000813292 posiadająca numer

 

NIP 655-197-93-88, REGON 384850940


GŁÓWNA SIEDZIBA FIRMY

ul. Wojska Polskiego 26

28-100 Busko-Zdrój

 

+48 795 464 493

 

kontakt@legisratios.pl
 

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LEGIS RATIOS DORADZTWO ODSZKODOWAWCZE Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju w przy ulicy Wojska Polskiego 26, 28-100 Busko-Zdrój wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000813292, posiadająca NIP 6551979388 oraz REGON 384850940, adres email: kontakt@legisratios.pl;

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) udzielenie odpowiedzi przez LEGIS RATIOS Sp. z o.o. na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;

b) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail,
 
3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:
- LEGIS RATIOS Sp. z o.o. oraz osoby upoważnione przez LEGIS RATIOS Sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych,
- Podmiot świadczący usługi Hostingu www.
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez LEGIS RATIOS Sp. z o.o. kwestii zawartych w pytaniach zadanych za pomocą formularza kontaktowego.
 
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Przepisz nazwę z obrazka

 


Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek9.00 - 18.00
Sobota10.00 - 14.00
NiedzielaNieczynneGłówna siedziba firmy


ul. Wojska Polskiego 26

28-100 Busko-Zdrój


+48 795 464 493


kontakt@legisratios.pl

O nas

Świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia świadczeń niewypłaconych lub też wypłaconych, ale zaniżonych w związku z poniesionymi szkodami będącymi następstwem wypadku komunikacyjnego (jako pasażer, pieszy, rowerzysta); wypadku w pracy, podczas pracy w rolnictwie czy też upadku na śliskim/uszkodzonym chodniku. Pomagamy także w walce z bankami w odzyskaniu prowizji przy wcześniej spłaconym kredycie czy też przy kredytach frankowych. Również pomagamy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej   , którzy potrzebują natychmiastowej pomocy przed egzekucją.


Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.