BŁĘDY LEKARSKIE

Błędy lekarskie


Błąd lekarski nie jest zdefiniowany poprzez przepisy prawa a samo pojęcie, stosowane zarówno przez lekarzy jak i pacjentów jest mocno umowne.I tak w definicji błąd w sztuce lekarskiej to działanie niezgodne z ogólnie pojętymi zasadami wiedzy medycznej.Błąd lekarski ma różne oblicza i może to być niepoprawny sposób realizacji decyzji, błędne rozpoznanie choroby u pacjenta, błąd w leczeniu- czyli zapisanie pacjentowi niewłaściwego leku, błędy podczas zabiegu operacyjnego, podczas akcji porodowej, co prowadzi do poważnych konsekwencji w tym do nieumyślnego spowodowania śmierci czy trwałego kalectwa. Zaniedbania ze strony personelu medycznego- lekarzy, pielęgniarek i błędy medyczne mogą być powodem poważnych konsekwencji zdrowotnych, kiedy to do szkody dochodzi świadomie lub nieświadomie dopuszczą się zaniedbania lub błędu w leczeniu pacjenta podczas operacji lub stawiania diagnozy.


Podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń jest konieczność udowodnienia błędu. W takim przypadku konieczna będzie dokumentacja medyczna z opisem błędnej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji, wyniki badań przed i po zabiegu operacyjnym czy pobycie w danej placówce medycznej. Jeżeli poszkodowany nie będzie w stanie udowodnić błędu lekarza, dochodzenie roszczeń będzie znacznie utrudnione lub niemożliwe.


Wymieniając rodzaje błędów medycznych można dokonać pewnej klasyfikacji na :

  • ZAKAŻENIA - bakteriami i wirusami, które prowadzą do dalszego zakażenia gronkowcem, żółtaczką (WZW), itp. Są to najczęstsze zaniedbania medyczne w Polsce, o których pacjent zwykle nie ma pojęcia i dowiaduje się dopiero podczas rutynowych badań kontrolnych już po wyjściu ze szpitala. Jeżeli Poszkodowany posiada dowody, iż do zakażenia doszło na skutek konkretnego zabiegu czy operacji w konkretnej placówce medycznej, wówczas istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych- np. wyniki badań przed zabiegiem operacyjnym i po operacji
  • BŁĘDY LEKARSKIE PODCZAS PORODU- nieprawidłowa opieka podczas akcji porodowej, zwlekanie z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia oraz wszelkie inne zaniechania i zaniedbania personelu medycznego, które doprowadziły do trwałego uszkodzenia funkcji życiowych dziecka czy do trwałego kalectwa są podstawą do dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, rehabilitacji oraz wszelkich kosztów ponoszonych i niezbędnych do normalnego funkcjonowania osoby Poszkodowanej.
  • POZOSTAWIENIE NARZĘDZI I OPATRUNKÓW PO ZABIEGU OPERACYJNYM - pozostawienie narzędzi (nożyczek, skalpeli) lub opatrunków w ciele pacjenta, które zostały zaszyte podczas zabiegu operacyjnego, to ewidentny przykład zaniedbania medycznego, zagrażającego zdrowiu a często i życiu pacjenta, w związku z czym Poszkodowany może ubiegać się o należne rekompensaty i stosowne zadośćuczynienie.
  • POMYLENIE ZAKRESU ZABIEGU - może on polegać na przykład na tym, że chirurg zoperował niewłaściwy organ , niewłaściwą część ciała czy nawet niewłaściwego pacjenta. Konsekwencje takiego błędu mogą być daleko idące i mogą obejmować np. uszkodzenie lub oszpecenie ciała, a w skrajnych przypadkach do pogłebbienia schorzeń,  niepełnosprawności czy nawet śmierci pacjenta.
  • NIEWŁAŚCIWA OPIEKA MEDYCZNA - problem niewłaściwej opieki medycznej to w dużej mierze problem z uzyskaniem pomocy medycznej podczas dyżurów nocnych , świątecznych i weekendowych. Problemem są ogromne kolejki, brak specjalistów, wydłużający się czas oczekiwania na udzielenie pomocy , co prowadzi automatycznie do pogorszenia się zdrowia pacjenta. W sytuacjach , w których liczy się czas udzielenia pomocy a nie jest ona udzielana, może dojść do nieodwracalnych negatywnych skutków na zdrowiu, za co odpowiedzialność powinna ponieść dana placówka medyczna.
  • BŁĘDNA DIAGNOZA LUB JEJ BRAK ( np. niezdiagnozowanie złamania, nowotworu) - odpowiednio wczesne zdiagnozowanie danej jednostki chorobowej i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia jest niezwykle ważne, aby chory wrócił do zdrowia. Zła diagnoza bądź jej brak prowadzi do rozstroju zdrowia i do pogorszenia się stanu zdrowia, a niewdrożenie odpowiedniego leczenia może prowadzić nawet do zgonu.  
  • NIEWŁAŚCIWE PODANIE LEKU - do tej kategorii błędów zaliczyć można błędy popełnione przez farmaceutów i techników farmacji , którzy w przypadku recept nieczytelnych czy też wielokrotnie poprawianych zaniedbują obowiązek skontaktowania się z lekarzem prowadzącym i samodzielnie dokonują interpretacji zawartych tam zapisów.  

Warto wiedzieć, że jeśli na skutek błędu medycznego doszło do śmierci pacjenta, to o odszkodowanie mogą się starać członkowie rodziny.


Jeśli doznali Państwo szkody na skutek zaniedbania ze strony personelu medycznego czy też na skutek szeroko rozumianego błędu medycznego- prosimy koniecznie o skontaktowanie się z nami w celu dokonania bezpłatnej analizy Państwa sprawy i rozpoczęcia procedury dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Prosimy pamiętać, że okres przedawnienia błędu lekarskiego to zgodnie z k.c. 3 lata od momentu "dowiedzenia" się o szkodzie!


Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek9.00 - 18.00
Sobota10.00 - 14.00
NiedzielaNieczynneGłówna siedziba firmy


ul. Wojska Polskiego 26

28-100 Busko-Zdrój


+48 795 464 493


kontakt@legisratios.pl

O nas

Świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia świadczeń niewypłaconych lub też wypłaconych, ale zaniżonych w związku z poniesionymi szkodami będącymi następstwem wypadku komunikacyjnego (jako pasażer, pieszy, rowerzysta); wypadku w pracy, podczas pracy w rolnictwie czy też upadku na śliskim/uszkodzonym chodniku. Pomagamy także w walce z bankami w odzyskaniu prowizji przy wcześniej spłaconym kredycie czy też przy kredytach frankowych. Również pomagamy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej   , którzy potrzebują natychmiastowej pomocy przed egzekucją.


Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.