RESTRUKTURYZACJA

      DLA KOGO?

Jest to forma postępowania przeznaczona dla tych przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością lub już stali się niewypłacalni. 

 1. Przedsiębiorcy potrzebujący natychmiastowej ochrony przed egzekucjami (w przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego egzekucja jest zatrzymana w około 2 tygodnie od podpisania z nami umowy, w dniu publikacji ogłoszenia)
 2. Przedsiębiorcy, wobec których prowadzone są postępowania sądowe, administracyjne i egzekucyjne
 3. Firmy, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań, jak i te które jeszcze na bieżąco je regulują, lecz stan ten prawdopodobnie szybko ulegnie zmianie
 4. Firmy w głębokim kryzysie finansowym


Podstawę prowadzenia postępowania stanowi  ustawa Prawo restrukturyzacyjne, któa wprowadza  4 typy postępowań, a każde z nich, w zależności od sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorcy, umożliwia uzdrowienie działalności. 

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowanie układowego
 • Postępowanie układowego
 • Postępowanie sanacyjne

Od połowy 2020 roku i ustawy o Tarczy Antykryzysowej 4.0 mamy również dodatkowy uproszczony typ postępowania - UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU.


Pomoc ta ma na celu utrzymanie się przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym poszanowaniu praw wierzycieli. Głównym elementem takiego postępowania jest fakt, iż w imieniu przedsiębiorcy prowadzimy negocjacje się ze wszystkimi wierzycielami jednocześnie, a nie z każdym z osobna. Dzięki wprowadzeniu planu układowego dłużnik może liczyć na wiele udogodnień, w tym na  :

 • WSTRZYMANIE DZIAŁAŃ EGZEKUCYJNYCH
 • REDUKCJĘ ZADŁUŻENIA
 • UMORZENIE ODSETEK


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

 • Wstrzymanie postępowań komorniczych i niedopuszczalność wszczęcia dalszych (w postępowaniu uproszczonym na 4 miesiące)
 • Uchylenie zajęć rachunków bankowych (to może zrobić sąd)
 • Zmniejszenie wysokości zobowiązań nawet do kilkudziesięciu procent
 • Odroczenie terminu zapłaty zobowiązań
 • Zmiana sposobu lub uchylenie zabezpieczenia długu
 • Rozłożenie długów na raty
 • Ochrona nieruchomości i rzeczy ruchomych przedsiębiorcy
 • Ochrona przed rozwiązaniem umów kluczowych dla przedsiębiorcy
 • Możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów
 • Możliwość redukcji zatrudnienia
 • Sprzedaż majątku możliwa bez obciążeń
 • Możliwość zaciągania zobowiązań za zgodą wierzycieli i doradcy restrukturyzacyjnego
 • Przedsiębiorstwo funkcjonuje cały czas (nie ma tutaj syndyka)


ETAPY POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO


Wniosek

 • Umowa z doradcą restrukturyzacyjnym
 • Publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wstrzymanie egzekucji (w uproszczonym postępowaniu)
 • Analiza prawna i finansowa
 • Przygotowanie wstępnego planu układowego
 • Przedstawienie propozycji spłaty i redukcji zadłużenia wierzycielom
 • Złożenie wniosku do sądu wraz z pełną dokumentacją


Postępowanie

 • Wydanie postanowienia o otwarciu postępowania i wyznaczenie nadzorcy sądowego ( w postępowaniu uproszczonym ogłoszenie wszczyna postępowanie)
 • Sporządzenie pełnego planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego
 • Podjęcie uchwały na zgromadzeniu wierzycieli w celu zatwierdzenia układu
 • Rozprawa i wydanie postanowienia o zatwierdzenie układu przez sąd
 • Realizacja układu a następnie postanowienie o jego wykonaniu – zakończenie postępowania


W każdym z 4 postępowań restrukturyzacyjnych wykonywane czynności różnią się w pewnym stopniu od siebie.Jeśli Twoja firma popadła w kłopoty fiansowe , m. in. z powodu wprowadzonego w Polsce stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń (ale nie tylko z tego powodu), to zwróć się do nas!!

Nie czekaj, aż komornik zajmie Twoje konta czy maszyny!! Znajdziemy wyjście, żeby Ci pomóc! 


                                                                           Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek9.00 - 18.00
Sobota10.00 - 14.00
NiedzielaNieczynneGłówna siedziba firmy


ul. Wojska Polskiego 26

28-100 Busko-Zdrój


+48 795 464 493


kontakt@legisratios.pl

O nas

Świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia świadczeń niewypłaconych lub też wypłaconych, ale zaniżonych w związku z poniesionymi szkodami będącymi następstwem wypadku komunikacyjnego (jako pasażer, pieszy, rowerzysta); wypadku w pracy, podczas pracy w rolnictwie czy też upadku na śliskim/uszkodzonym chodniku. Pomagamy także w walce z bankami w odzyskaniu prowizji przy wcześniej spłaconym kredycie czy też przy kredytach frankowych. Również pomagamy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej   , którzy potrzebują natychmiastowej pomocy przed egzekucją.


Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.