Renta

Osoby, które ucierpiały w wyniku wypadku – bez względu na to, czy był to wypadek w pracy czy wypadek komunikacyjny – mogą otrzymać szereg świadczeń, z których najbardziej znane i oczywiste są odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że osoba poszkodowana jest także uprawiona do otrzymania renty , po spełnieniu  określonych warunków. 

Rodzaje rent

Można wyróżnić dwa rodzaje rent

  • z tytułu zwiększonych potrzeb oraz
  • tzw. rentę wyrównawczą. 

Pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim poszkodowanych, którzy na skutek obrażeń odniesionych w wypadku muszą korzystać ze specjalistycznego, odpłatnego leczenia, rehabilitacji czy też opieki osób trzecich.

Z kolei renta wyrównawcza ma za zadanie rekompensować zdolność do pracy utraconą na skutek wypadku.


Renta może być wypłacana jako świadczenie cykliczne, comiesięczne  lub w formie jednorazowej ( jako skapitalizowana renta). 

Wybór odpowiedniego działania powinna poprzedzać analiza indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Warto przy tym pamiętać, że przyznanie renty nie oznacza, że będzie ona wypłacana do końca życia osoby poszkodowanej, albowiem w niektórych przypadkach z czasem ubezpieczyciel może podjąć działania zmierzające do jej obniżenia lub całkowitego odebrania .


Niestety w wielu przypadkach natychmiastowa wypłata świadczenia nie jest możliwa,ponieważ ubezpieczyciel kwestionuje w ogóle przyznanie renty lub ją celowo zaniża. Wówczas konieczne jest zdecydowanie się na postępowanie sądowe, które z jednej strony cechuje się wydłużonym czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie, ale z drugiej strony osoba poszkodowana już w trakcie toczącej się sprawy może otrzymywać rentę dzięki złożonemu wnioskowi o zabezpieczenia powództwa. Wówczas na potwierdzenie słuszności wypłaty świadczenia należy przedstawić dokumentację wymaganą przez sąd- faktury, rachunki, etc. W sytuacji, gdy sąd przychyli się do wniosku poszkodowanego może przyznać mu tzw. rentę tymczasową, wypłacaną już w trakcie postępowania sądowego. 
Godziny otwarcia


Poniedziałek - piątek9.00 - 18.00
Sobota10.00 - 14.00
NiedzielaNieczynneGłówna siedziba firmy


ul. Wojska Polskiego 26

28-100 Busko-Zdrój


+48 795 464 493


kontakt@legisratios.pl

O nas

Świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia świadczeń niewypłaconych lub też wypłaconych, ale zaniżonych w związku z poniesionymi szkodami będącymi następstwem wypadku komunikacyjnego (jako pasażer, pieszy, rowerzysta); wypadku w pracy, podczas pracy w rolnictwie czy też upadku na śliskim/uszkodzonym chodniku. Pomagamy także w walce z bankami w odzyskaniu prowizji przy wcześniej spłaconym kredycie czy też przy kredytach frankowych. Również pomagamy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej   , którzy potrzebują natychmiastowej pomocy przed egzekucją.


Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.