Wygrane sprawy

Pomogliśmy już wielu osobom uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu, utratę najbliższej osoby czy poniesione szkody rzeczowe. Nasi klienci często ze łzami w oczach dziękują nam za okazaną pomoc.

Poniżej przedstawiamy tylko kilka ze spraw, w których pomogliśmy Poszkodowanym:

 

Trójka rodzeństwa z gminy Czarna straciła brata w wypadku komunikacyjnym w 2012r. Mieszkali razem, byli bardzo związani emocjonalnie, mieszkali razem, starszy brat był głową rodziny, wspierał wszystkich  oraz pomagał całej rodzinie finansowo , jego śmierć była dla nich prawdziwym szokiem i traumą. Zanim podpisalismy umowę rodzeńswo zleciło dochodzenie roszczeń jednej z największych firm odszkodowawczych w Polsce, jednakże w dobrym momencie zweryfikowali umowę, na mocy której prowizja dla firmy wynosiła 35% plus Vat i sami zwrocili się do nas po pomoc. Rodzeństwo dzięki naszym staraniom i kompelsowej opiece prawnej uzyskało po 1,5 rocznym procesie sądowym łącznie kwotę 150 000 zł, po 50 000 zł dla każdego z rodzeństwa, z czego 30 000 zł stanowiło zadośćuczynienie, a 20 000 zł odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji materialnej każdego z nich.

 

Pan Marian z Nowego Korczyna został ofiarą wypadku komunikacyjnego i poniósł bardzo poważne obrażenia ciała- złamanie wszystkich żeber po lewej stronie, skomplikowane złamanie kończyny dolnej i górnej, uszkodzenie płuc , pozostając przez okres 3 miesięcy w śpiączce farmakologicznej. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gothaer na skutek naszych dzialań wypłaciło kwotę bezsporną w wysokości 30 000 zł, jednakże kwota ta była mocno zaniżona, w związku z czym został skierowany pozew sądowy do Sądu Okręgowego w Warszawie o kwotę 150 tys. zł zadośćuczynienia oraz pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. W chwili obecnej czekamy na wyrok w tej sprawie.

 

Pani Anna oraz Jej rodzeństwo Grzegorz i Robert z Buska-Zdroju utracili w wypadku komunikacyjnym w 2007r, ukochanego ojca. Zaraz po wypadku otrzymali odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpoiedzialnego za likwidację szkody , jednakże nie mieli pojęcia, iż mogą dochodzić także zadośćuczynienia będące rekompensatą za ból i cierpienie po stracie ukochanej osoby. Dzięki naszym działaniom w wyniku postępowania sądowego każde z rodzeństwa otrzymało kwotę po 120 000 zł.

 

Pani Sylwia z Kielc  uległa wypadkowi 2009r. Jako klientka jednej z największej w Polsce firm odszkodowawczej otrzymała kwotę 25 tys. zł za poniesiony w wypadku uszczerbek na zdrowiu. W 2012r. , kiedy zaproponowaliśmy dochodzenie roszczeń, Pani Sylwia bardzo sceptycznie odniosła się do naszej propozycji, Jakież było jej zdziwienie , kiedy na skutek naszych dzialań Towarzyswo Ubezpieczniowe dopłaciło kolejne 30 tys. zł za trwały uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkie niedogodności i dyskomfort psychiczny za uszkodzenie ciała.

 

Pan Damian z Buska- Zdroju w wyniku upadku na złej nawierzchni chodnika - tzw. dziurawym chodniku, doznał złamania konczyny górnej. Polubowne postępowanie z Urzędem Miasta nic nie dało, w związku z czym sprawa została skierowana na drogę postępowania sdowego. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego Pan Damian otrzymał kwotę 32 tys. zł  zadośćuczynienia za doznany trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Pani Helena z Wrocławia w wyniku błędu medycznego podczas badania kolonoskopii doznała perforacji jelita grubego, w wyniku czego jej stan zdrowia wymagała natychmiasowej hospotalizacji i leczenia. Zwróciła się do nas o pomoc , dzięki czemu w postępowaniu polubownym z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU S.A. ubezpieczającym placówkę medyczną, uzyskaliśmy dla niej kwotę 75 tys. zł . Poszkodowana nie chciała kierować sprawy na drogę postępowania sądowego, w związku z czym podpisana została w tej sprawie ugoda.

 

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

WASZA SPRAWA JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZA!

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne