Wypadki w rolnictwie

Wszystkie osoby prowadzące gospodarstwo rolne w Polsce mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeń rolnych- tzw. ubezpieczenia OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Niestety gospodarstwa rolne w Polsce cechują się wysokim wskaźnikiem wypadków, zarówno w przypadku szkód na mieniu jak i szkód na osobie- zwykle na osobach, które wspólnie pracują w danym gospodarstwie rolnym. W związku z tym posiadanie polisy OC jest bardzo ważne, jeśli ma miejsce wypadek w rolnictwie, aby pokryć równowartość zaistniałych szkód na mieniu lub osobie pracującej w danym gospodarstwie rolnym.

       Najczęstsze wypadki w rolnictwie to:

  • uszkodzenie ciała poprzez chwycenie, wciągnięcie, uderzenie, obcięcie, zmiażdżenie części ciała przez maszyny rolnicze
  • upadki z drzew przy zrywaniu owoców, upadki z drabiny, złamanie nogi czy ręki na posesji
  • szkody spowodowane przez zwierzęta w zagrodzie
  • szkody wyrządzone przez pojazdy używane w gospodarstwie rolnym

Odpowiedzialność za zaistnialy wypadek musi być oczywista i wyniakć z zaniedbania właściciela gospodarstwa ( np. dopuszczenie kogoś do pracy przy wadliwej lub zepsutej maszynie rolniczej), zaniehania (np. nieuprzątnięcie podwórka czy też pozostawienie dziury na podwórku, przez którą doszło do wypadku).

Jeżeli podczas pracy w rolnictwie w gospodarstwie rolnym Ty lub bliska Ci osoba doznały jakiejkolwiek szkody, należy się Wam odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, bez względu na to czy KRUS wypłacił odszkodowanie czy też nie! Nawet jeśli KRUS już wyplacił odszkodowanie- to i tak osobie Poszkodowanej

Nie zwlekaj i zgłoś się do nas po bezpłatną analizę sprawy!

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne