Przyczynienie

Przyczynienie się poszkodowanego to zawinione jak i niezawinione zachowanie się poszkodowanego, które przyczynia się do powstania szkody bądź powiększenia jej rozmiarów i powoduje obniżenie kwoty zadośćuczynienia Przyczynienie się poszkodowanego do zaistniałej szkody reguluje przepis art. 362 kc, który w praktyce wywołuje wiele kontrowersji w orzecznictwie sądowym, bowiem przyczynienie się poszkodowanego powinno być rozpatrywane pod kątem widzenia związku przyczynowego między zachowaniem się poszkodowanego, a powstaniem szkody Przykładem przyczynienia się może być np. spożywanie wraz z kierowcą alkoholu, nagłe i niespodziewane wtargnięcie pod koła, czy też brak zapięcia pasów – a okoliczności te miały negatywny wpływ na rozmiar doznanych przez poszkodowanych obrażeń. Negatywne zachowanie poszkodowanego, które miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, może być analizowane przez pryzmat warunków, na jakich ubezpieczenie zostało zawarte. Zmniejszenie odszkodowania w wyjątkowych przypadkach niezawinionego przyczynienia się będzie uzasadnione w razie odpowiedzialności ukształtowanej na zasadzie ryzyka. Art. 362 kc o przyczynieniu się poszkodowanego ma zastosowanie do wszystkich roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych, niezależnie od tego, na jakiej zasadzie ukształtowana jest odpowiedzialność za szkodę doznaną przez poszkodowanego. Przyczynienie stosuje się wyłącznie przy ubezpieczeniach OC.

 

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne