Przedawnienie Roszczenia

Stosownie do § 2 art. 819 KC bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem, najczęściej zdarzenie wyrządzające szkodę – pisze Rzeczpospolita (Nr z 0.9.0.3.2006 r.). SN uznał, że art. 819 § 2 k.c. określający początek biegu terminu przedawnienia jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Oznacza to, że umowa ubezpieczenia nie może początku biegu terminu przedawnienia określić inaczej. Przepis ten odnosi się także do unormowanej w art. 822 k.c. umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim podkreśla dziennik.. Strony takiej umowy nie mogą modyfikować początku biegu terminu przedawnienia. Wyrok S.A. jest ważny dla przedstawicieli tych wszystkich zawodów, na których ciąży obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, i firm zatrudniających takie osoby. Taki obowiązek mają m. in. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem biur rachunkowych, notariusze, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi i firmy ich zatrudniające. Jeśli ich klient twierdzi, że taką szkodę mu wyrządzono, trzeba się śpieszyć ze zgłoszeniem roszczeń wobec swego ubezpieczyciela

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne