Błędy lekarskie

Błąd lekarski nie jest zdefiniowany poprzez przepisy prawa a samo pojęcie, stosowane zarówno przez lekarzy jak i pacjentow jest mocno umowne.I tak w definicji błąd w sztuce lekarskiej to działanie niezgodne z ogólnie pojętymi zasadami wiedzy medycznej.Błąd lekarski ma różne oblicza i może to być niepoprawny sposób realizacji decyzji, błędne rozpoznanie choroby u pacjenta, błąd w leczeniu- czyli zapisanie pacjentowi niewłaściwego leku, błędy podczas zabiegu operacyjnego, podczas akcji porodowej, co prowadzi do poważnych konsekwencji w tym do nieumyślnego spowodowania śmierci czy trwałego kalectwa. Zaniedbania ze strony personelu medycznego- lekarzy, pielęgniarek i błędy medyczne mogą być powodem poważnych konsekwencji zdrowotnych, kiedy to do szkody dochodzi świadomie lub nieświadomie dopuszczą się zaniedbania lub błędu w leczeniu pacjenta podczas operacji lub stawiania diagnozy.

Wymieniając rodzaje błędów medycznych można dokonać pewnej klasyfikacji na :

  • ZAKAŻENIA - bakteriami i wirusami, które prowadzą do dalszego zakażenia gronkowcem, żółtaczką (WZW), itp. Są to najczęstsze zaniedbania medyczne w Polsce, o których pacjent zwykle nie ma pojęcia i dowiaduje się dopiero podczas rutynowych badań kontrolnych już po wyjściu ze szpitala. Jeżeli Poszkodowany posiada dowody, iż do zakażenia doszło na skutek konkretnego zabiegu czy operacji w konkretnej placówce medycznej, wówczas istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych- np. wyniki badań przed zabiegiem operacyjnym i po operacji.
  • BŁĘDY LEKARSKIE PODCZAS PORODU- nieprawidłowa opieka podczas akcji porodowej, zwlekanie z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia oraz wszelkie inne zaniechania i zaniedbania personelu medycznego, ktore doprowadziły do trwałego uszkodzenia funkcji życiowych dziecka czy do trwałego kalectwa są podstawą do dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, rehablitacji oraz wszelkich kosztów ponoszonych i niezbędnych do normalnego funkcjonowania osoby Poszkodowanej.
  • POZOSTAWIENIE NARZĘDZI I OPATRUNKÓW PO ZABIEGU OPERACYJNYM - pozostawienie narzędzi (nożyczek, skalpeli) lub opatrunków w ciele pacjenta, które zostały zaszyte podczas zabiegu operacyjnego, to ewidentny przykład zaniedbania medycznego, zagrażającego zdrowiu a często i życiu pacjenta, w związku z czym Poszkodowany może ubiegać się o należne rekompensaty i stosowne zadośćuczynienie.

 

Udowodnienie błędu medycznego
Podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń jest możliwość udowodnienia błędu. W takim przypadku konieczna będzie dokumentacja medyczna z opisem błędnej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji, wyniki badań przed i po zabiegu operacyjnym czy pobycie w danej placówce medycznej. Jeżeli poszkodowany nie będzie w stanie udowodnić błędu lekarza, dochodzenie roszczeń będzie znacznie utrudnione lub niemożliwe.

Jeśli doznali Państwo szkody na skutek zaniedbania ze strony personelu medycznego czy też na skutek szeroko rozumianego błędu medycznego- prosimy koniecznie o skontaktowanie się z nami w celu dokonania bezpłatnej analizy Państwa sprawy i rozpoczęcia procedury dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Prosimy pamiętać, że okres przedawnienia błędu lekarskiego to zgodnie z k.c. 3 lata od momentu "dowiedzenia" się o szkodzie!

      

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne