Oferowane usługi

Główną działalnością naszej firmy jest przedsądowe dochodzenie odszkodowań i roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych, a jeśli zachodzi konieczność dochodzenie zadośćuczynienia na drodze sądowej.  Ponadto:

 • gromadzimy wszelką dokumantację niezbędną do likwidacji szkody i dopełniamy wszelkich formalnosci z tm związanych
 • świadczymy wszelką pomoc prawną, obejmującą doradztwo oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • przygotowujemy wszelkie pisma procesowe i pozaprocesowe, w szczególności: pozwy, apelacje, odwołania, zażalenia
 • sporządzamy opinie prawne z różnych dziedzin prawa
 • oferujemy zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy oraz inne usługi prawne w sprawach cywilnych, karnych, spadkowych, etc.

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy profesjonalną kadrę specjalistów oraz prawników współpracujących z nami na terenie całej Polski, którzy z ogromnym zaangażowaniem pracują nad procesem likwidacji szkody na każdym jej etapie oraz nad jakością obsługi każdego klienta. Każda sprawa jest przez nas analizowana indywidualnie, a sposób likwidacji szkody jest dostosowany do potrzeb każdego klienta. Na każdym etapie postępowania likwidacyjnego mają Państwo zapewnioną obsługę przypisanego do danej sprawy prawnika i możliwość wglądu w akta sprawy, a każdy podejmowany krok konsultujemy z Państwem.

Po podpisaniu umowy o dochodzenie roszczeń oraz niezbędnych pełnomocnictw nasze dalsze kroki polegają na:

 •     zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie i określeniu podmiotu odpowiedzialnego za szkodę
 •     profesjonalnym sformułowaniu roszczeń i zgłoszeniu szkody wszystkim podmiotom odpowiedzialnym, z      jednoczesnym wezwaniem do dobrowolnej zapłaty należnego odszkodowania i zadośćuczynienia
 •     ciągłym monitorowaniu całego procesu likwidacji szkody prowadzonego przez podmioty odpowiedzialne
 •     w przypadku przyznania tak zwanego bezspornego odszkodowania występujemy do podmiotów odpowiedzialnych o szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyceny szkody i dokonujemy weryfikacji przyznanego odszkodowania
 •     jeśli przyznana kwota jest niesatysfakcjonująca lub nieadekwatna do zaistniałej szkody- sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego z powództwa cywilnego po uprzedniej konsultacji z klientem
 •     nie zawieramy ugody bez wcześniejszej zgody kienta!
 •     jeżeli zachodzi taka potrzeba nasi klienci są także reprezentowani także w sprawach karnych w postępowaniu sądowym

 

Honorarium pobieramy tylko w przypadku wygranej sprawy- w przeciwnym razie nie ponosisz żadnych kosztów!

    

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne