Cennik

Jako Kancelaria Prawno Odszkodowawcza oferujemy Państwu bezpłatną fachową konsultację prawników z wieloletnim doświadczeniem w każdej sprawie i na każdym etapie postępowania odszkodowawczego oraz pomoc specjalistów z zakresu likwidacji szkód. Podstawą naszych działań jest pisemna umowa określająca jasno nasze obowiązki i Twoje prawa, jednakże ostateczna decyzja należy do Ciebie czy to właśnie nam powierzyć prowadzenie Twojej sprawy. 

Nasze wynagrodzenie we wszystkich przypadkach stanowi prowizja od faktycznie uzyskanych kwot i zwykle wynosi ona między 8 % a 25 % w zależności od wartości odszkodowania oraz od stopnia skomplikowania danej sprawy. Nic nie ryzykujesz, bo analiza sprawy i konsultacja z prawnikiem jest bezpłatna!

Skontaktuj się z nami celem uzyskania bezpłatnej analizy Twojej sprawy oraz wyceny kosztów!

Bez opłat wstępnych- bez ryzyka!

 

Oferowane usługi

Główną działalnością naszej firmy jest przedsądowe dochodzenie odszkodowań i roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych, a jeśli zachodzi konieczność dochodzenie zadośćuczynienia na drodze sądowej.  Ponadto:

 • gromadzimy wszelką dokumantację niezbędną do likwidacji szkody i dopełniamy wszelkich formalnosci z tm związanych
 • świadczymy wszelką pomoc prawną, obejmującą doradztwo oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym i administracyjnym
 • przygotowujemy wszelkie pisma procesowe i pozaprocesowe, w szczególności: pozwy, apelacje, odwołania, zażalenia
 • sporządzamy opinie prawne z różnych dziedzin prawa
 • oferujemy zastępstwo procesowe na każdym etapie sprawy oraz inne usługi prawne w sprawach cywilnych, karnych, spadkowych, etc.

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy profesjonalną kadrę specjalistów oraz prawników współpracujących z nami na terenie całej Polski, którzy z ogromnym zaangażowaniem pracują nad procesem likwidacji szkody na każdym jej etapie oraz nad jakością obsługi każdego klienta. Każda sprawa jest przez nas analizowana indywidualnie, a sposób likwidacji szkody jest dostosowany do potrzeb każdego klienta. Na każdym etapie postępowania likwidacyjnego mają Państwo zapewnioną obsługę przypisanego do danej sprawy prawnika i możliwość wglądu w akta sprawy, a każdy podejmowany krok konsultujemy z Państwem.

Po podpisaniu umowy o dochodzenie roszczeń oraz niezbędnych pełnomocnictw nasze dalsze kroki polegają na:

 •     zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie i określeniu podmiotu odpowiedzialnego za szkodę
 •     profesjonalnym sformułowaniu roszczeń i zgłoszeniu szkody wszystkim podmiotom odpowiedzialnym, z      jednoczesnym wezwaniem do dobrowolnej zapłaty należnego odszkodowania i zadośćuczynienia
 •     ciągłym monitorowaniu całego procesu likwidacji szkody prowadzonego przez podmioty odpowiedzialne
 •     w przypadku przyznania tak zwanego bezspornego odszkodowania występujemy do podmiotów odpowiedzialnych o szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyceny szkody i dokonujemy weryfikacji przyznanego odszkodowania
 •     jeśli przyznana kwota jest niesatysfakcjonująca lub nieadekwatna do zaistniałej szkody- sprawa jest kierowana na drogę postępowania sądowego z powództwa cywilnego po uprzedniej konsultacji z klientem
 •     nie zawieramy ugody bez wcześniejszej zgody kienta!
 •     jeżeli zachodzi taka potrzeba nasi klienci są także reprezentowani także w sprawach karnych w postępowaniu sądowym

 

Honorarium pobieramy tylko w przypadku wygranej sprawy- w przeciwnym razie nie ponosisz żadnych kosztów!

    

882 81 86 86

696 57 87 56

Infolinia : 882 801 806

 

Działamy

na terenie całego kraju oraz za granicą!

"Wy­padek to dziw­na rzecz.  Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

         

Alan Alexander Milne