O nas

LEGIS RATIOS Kancelaria Prawno Odszkodowawcza specjalizuje się w dochodzeniu należnych odszkodowań nigdy

nie wypłaconych lub wypłaconych, ale zaniżonych za szkody osobowe i materialne poniesione w wyniku:

 

 • wypadków komunikacyjnych -  przede wszystkim w przypadku utraty osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym po 10.08.1997r. -  nawet jeśli sprawca pozostaje nieznany!
 • wypadków podczas pracy w rolnictwie- nawet jeśli wypłacono odszkodowanie z KRUS-u
 • wypadków w zakładach pracy - nawet jeśli ZUS już wypłacił odszkodowanie
 • za szkody nie starsze niż 20 lat- w przypadku gdy sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu
 • błędów medycznych- zaniedbania personelu medycznego bądź palcówki medycznej, zaniechania leczenia, które doprowadziło do pogorszenia się stanu zdrowia, zakażenia bakterią po zabiegu operacyjnym, szkody wyrządzone matce i dziecku podczas porodu z powodu nieodpowiedniej opieki medycznej i nieodpowiedniego leczenia (np. zbyt późno wykonane cesarskie cięcie lub odmowa jego wykonania) , które doprowadziły do niepelnosprawności dziecka lub matki          
 • także w przypadku odszkodowań już wypłaconych ale zwykle zaniżonych, bowiem w ponad 80% przypadkach spraw, wypłacane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe kwoty zadośćuczynienia są znacznie zaniżane, co sprawia, że często osoby Poszkodowane nie walczą o faktyczne należne im odszkodowanie, gdyż nawet nie wiedzą o swoich prawach.  

                                                                                                                      

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich uległ wypadkowi, a:

 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło Twoje odszkodowanie bądź odmówiło Ci wypłaty odszkodowania?
 • nie masz czasu i pieniędzy na dochodzenie roszczeń na własną rękę?
 • nie wiesz od czego zacząć i dokąd się zwrócić?
 • nie wiesz jakie świadczenia Ci przysługują?

powierz swoją sprawę naszej Kancelarii! Dlaczego LEGIS RATIOS? Co Nas Wyróżnia?

 • indywidualne podejście do klienta i do każdej sprawy- nie działamy masowo, bo dla nas liczy się jakość!
 • stały kontakt i informowanie o bieżącym stanie sprawy
 • kompleksowa obsługa sprawy aż do uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania 
 • konsultacja każdego podejmowanego kroku z klientem
 • nie zawieramy ugody bez zgody klienta
 • brak opłat wstępnych i zaliczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wiemy ile bólu i cierpienia przysporzyła Ci napotkana tragedia – dlatego walkę o należne odszkodowanie przekaż Profesjonalistom!

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne