Zadośćuczynienie dla bliskich osób poszkodowanych

Sąd Najwyższy 27 marca 2018 zajął jednoznaczne stanowisko , stwierdzając w swojej uchwale, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tym samym otworzył nowe możliwości przyznawania zadośćuczynienia za krzywdę osobom najbliższym dla poszkodowanych, którzy wskutek wypadku komunikacyjnego doznali ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uchwała ta umożliwia tysiącom rodzin otrzymanie pieniędzy za bezpowrotnie zniszczone życie rodzinne.Najbliżsi, którzy każdego dnia poświęcają swoje życie zawodowe, swoje pasje, aby opiekować się osobą najbliższą, rezygnując przy tym z pracy, możliwości rozwoju i realizowania się w roli matki, ojca, żony, męża, siostry lub brata mogą żądać zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Jest to stanowisko w odpowiedzi na pytanie skierowane w kwietniu 2017 r. przez Rzecznika Finansowego do Sądu Najwyższego (SN), czy bliscy osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych mogą żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku wypłaty zadośćuczynienia. Jeśli tak, to czy powinno ono być wypłacane z OC komunikacyjnego? Na decyzję niewątpliwie czekały cały sektor ubezpieczeniowy, jak i my oraz pozostałe firmy odszkodowawcze.

Od tej pory pośrednio poszkodowani  mogą korzystać z takiej samej ochrony jak bezpośrednio poszkodowani

Cały materiał pt. “Zadośćuczynienie dla bliskich osoby, która doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – uchwała SN” autorstwa red. Marka Domagalskiego do poczytania tutaj: :http://www.rp.pl/Zdrowie/303279931-Zadoscuczynienie-dla-bliskich-osoby-ktora-doznala-ciezkiego-uszczerbku-na-zdrowiu---uchwala-SN.html

Powyższa decyzja SN to niewątpliwie ważny sygnał, ze rynek odszkodowań poszerza się o nowe obszary i pozwala na pełniejszą ochronę rodzin,które zostały dotknięte tragedią.

Bo wypadek zmienia życie całej rodziny Poszkodowanego !

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne