Jak zachować się w chwili wypadku?

Jak należycie udokumentować okoliczności zdarzenia?

Większość z nas myśli, że wypadek nas nie dotyczy, że zdarza się wszystkim wkoło, tylko nie nam, ale jeśli już doszło do wypadku - czy to komunikacyjnego, czy na oblodzonym chodniku, czy też w pracy-  podajemy kilka wskazówek jak się zachowywać i na co zwracać szczególną uwagę, aby proces likwidacji szkody przebiegał sprawnie i szybko.

Osoba poszkodowana w przypadku kierowania roszczeń odszkodowawczych do podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody zobowiązana jest udowodnić okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia i to na niej ciąży obowiązek udowodnienia swojego roszczenia.

Aby było to możliwe wskazujemy, aby osoba poszkodowana sporządziła i przygotowała, a jeśli nie ona, to osoba najbliższa :

• protokół z miejsca zdarzenia- od Policji w przypadku zdarzenia komunikacyjnego, protokołu powypdakowego BHP jeśli wypadek w pracy
•zdjęcia miejsca zdarzenia (najlepiej z dnia zdarzenia) z bliska i z daleka (np. zawierające nazwę ulicy i wskazujące dokładnie miejsce i przyczynę upadku, opis nawierzchni),
• szkic miejsca zdarzenia,
• oświadczenia świadków, wskazujące dokładnie co było bezpośrednią przyczyną wypadku (w przypadku chodników: nierówność terenu czy jego oblodzenie),
• dokumentacja wskazująca podmiot odpowiedzialny za zły stan techniczny lub zimowe utrzymanie drogi, na której doszło do upadku,
• dokumentacja medyczna (najlepiej z dnia wypadku), wskazująca rodzaj doznanych obrażeń.
• dokumentacja medyczna obrazująca przebieg leczenia

• dokumentacja medyczna z rehabilitacja wraz z rachunkami za leczenie, materiały medyczne, koszty dojazdów do placówek medycznych - w formie faktur, ale też mogą to być paragony.


W przypadku tzw. szkody osobowej, oprócz roszczenia związanego z żądaniem zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia, w rachubę w konkretnym stanie faktycznym może wchodzić: żądanie zwrotu kosztów opieki, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, utrata zarobków ze względu na niezdolność do podejmowania pracy, koszty opieki, koszty dojazdów do placówek medycznych, itd.
Dlatego tak ważne dla każdego procesu likwidacji szkody jest jego profesjonalne prowadzenie, bowiem tylko takie prowadzenie postępowania daje gwarancję pełnej ochrony interesów osoby poszkodowanej.

Infolinia : 881 020 090

Działamy na terenie całego kraju oraz  za granicą!

 
"Wy­padek to dziw­na rzecz. Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

Alan Alexander Milne