Kwalifikacja szkody jako całkowita- praktyka Towarzystw

Odszkodowanie z OC i bezzasadna kwalifikacji szkody jako szkoda całkowita

Niektóre zakłady ubezpieczeniowe likwidując szkodę w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej usilnie odmawiają pokrycia kosztów naprawy osobom poszkodowanym w sytuacji, gdy koszty te nie przekraczają wartości pojazdu według stanu sprzed wypadku. W tym celu Ubezpieczyciele określają próg nieopłacalności naprawy na poziomie 70-80% wartości wyceny nieuszkodzonego pojazdu. Takie postępowanie jest pogwałceniem praw poszkodowanego w wypadku drogowym z winny innego kierowcy. Przyjęcie przez ubezpieczyciela niższego wskaźnika niż 100% jest działaniem na niekorzyść poszkodowanego i jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Dlatego też DOPŁACIMY DO ODSZKODOWANIA ZA AUTO USZKODZONE W WYNIKU WYPADKU W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT!ZADZWOŃ- BEZPŁATNIE DOKONAMY ANALIZY SPRAWY - przejrzymy kosztorys i sprawdzimy o ile Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło odszkodowanie i ile jeszcze Ci się należy!

Warunki, które muszą być spełnione, żeby starać się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania:

– szkoda częściowa - niestety nie może być całkowita
– szkoda musiała być z OC sprawcy (AC, UFG nie liczy się)
– naprawa nie mogła być bezgotówkowa
– wartości pojazdu na dzień zdarzenia min. 10 tys. zł
– pojazd nie może być starszy niż 2000 r.

 

Aby uzyskać darmową weryfikację Twojego kosztorysu proszę o przesłanie kosztorysu oraz swoich danych kontaktowych na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zadzwoń po bezpłatną analizę swojej sprawy - 696 578 756, 882 81 86 86!

 

882 81 86 86

696 57 87 56

Infolinia : 882 801 806

 

Działamy

na terenie całego kraju oraz za granicą!

"Wy­padek to dziw­na rzecz.  Nig­dy go nie ma, dopóki się nie wydarzy."

         

Alan Alexander Milne